Bà cụ 20 năm bán Lan Rừng tại Công viên Lưu Hữu Phước Cần Thơ ll CS Cần Thơ HGBà 2 bán lan rừng nhập về từ Campuchia đã 20 năm . trên vĩa hè bên nhà văn hóa thiếu nhi đối diện Công viên Lưu Hữu Phước Cần Thơ

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *