Các dự án trên đường 15B, thuộc Q7 – Tp.HCMĐoạn đường 15B phía bờ Quận 7, bắt đầu tại nút giao thông Hoàng Quốc Việt và Nguyễn Lương Bằng, kết thúc tại Tổ hợp dự án Era Town Đức Khải…

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

13 thoughts on “Các dự án trên đường 15B, thuộc Q7 – Tp.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *