Các giải pháp trong chỉ thị 16 mang tính "tiền khẩn cấp" | VTC1VTC1 | Chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc ứng phó với dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết các giải pháp mới nhất trong chỉ thị 16 mang tính “tiền khẩn cấp”.

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *