Cách ly toàn xã hội từ 1-4 là gì? – PLONgày 31-3-2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, thực hiện…

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

10 thoughts on “Cách ly toàn xã hội từ 1-4 là gì? – PLO

  1. Việt nam ơi chúng ta là con rồng cháu tiên chúng ta cũng nhau giữ câch lý cho mọi người nhà nhà rồi thời gian sẽ qua cố lên việt nam oi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *