cách tạo thư mục trên máy tính đơn giản nhấtMọi người hãy ủng hộ mình bằng cách donate nhé link donate #1_TRÊN_TAB_THỊNH_HÀNH.

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

27 thoughts on “cách tạo thư mục trên máy tính đơn giản nhất

  1. Thầy mình kiểm tra thực hành trên máy tính kiểm tra miệng luôn 😫😫😫😱😱

  2. Bạn có thể làm một cái soạn thảo rồi bạn lưu vào thư mục của mình được không đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *