Can ho Green townHiện khu Tây Sài Gòn, được sự chú ý các chủ đầu tư căn hộ, do sự phát triễn mạnh hạ tầng tại đây, đáp ứng nhu cầu nhà ở của đa số vợ chồng trẻ có mức sống văn phòng trung bình, một trong những căn hộ nổi bậc cuối năm 2016 đến 2017 là căn hộ green town

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *