Cấu trúc mảng Row(Indirect()) trong Excel và Ứng dụngCấu trúc mảng Row(Indirect()) trong Excel và Ứng dụng dùng để tạo ra mảng gồm các hằng số mảng bằng cách kết hợp hàm Row và Indirect.
Ứng dụng công thức mảng Row Indirect khá nhiều như tính tần suất xuất hiện của ngày, thứ trong khoảng thời gian hoặc tính tổng n giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong mảng. Trong video này sẽ có 2 bài tập công thức mảng trong excel dạng này.
– Video hướng dẫn công thức mảng Sum(if()):
– Link tải file excel thực hành:
– Xem hướng dẫn download:
ĐỀ NGHỊ XEM THÊM:
– Các tuyệt chiêu hay trong Excel:
– Các video hướng dẫn các hàm Excel:
– Bài tập Excel cơ bản có lời giải:
– Bài tập Excel nâng cao có lời giải:
– Các tuyệt chiêu hay trong Word:
– Like và theo dõi Fanpage của chúng tôi:

Nguồn: https://dobabiesmatter.com

Xem thêm bài viết khác: https://dobabiesmatter.com/tong-hop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *