Chai mô Vân châu giá 300k/chai 0909491000Chai mô Vân châu là tên của cháu gái cô Vân ( Vườn Lan Rừng). Lúc trước cô sở hữu giống này nhìu nhất nên xin chú Lý được đặt tên cho cây này.

Theo như chú Lý nói thì cây Vân châu là cây dendro xuân lai với di linh xuân.

Chai từ 18-20 cây.

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *