Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An – Nguyễn Đức TrungChân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An – Nguyễn Đức Trung Đồng chí Nguyễn Đức Trung sinh ngày 21/3/1974. Quê quán: Xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, …

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

One thought on “Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An – Nguyễn Đức Trung

  1. Mong chú phát triển nghệ an lên một tầm vóc cao hơn.phát triển hơn về kinh tế và xã hội. Chúc chú thanh công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *