Đăng ký app Weibo trung quốc chỉ 1 nốt nhạc 2019Cách đăng kí app weibo trung quốc chỉ một nốt nhạc.. Mọi người có gì chưa hiểu bình luân bên dưới nhé.

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

29 thoughts on “Đăng ký app Weibo trung quốc chỉ 1 nốt nhạc 2019

  1. Mọi người đăng kí lúc từ 7h đến 8h.. Hoặc 17h giờ mấy giờ này mới đăng kí không bị lỗi nhé..nhớ mã việt nam 0084 nhé.. Số điện thoại nhớ bỏ số 0 ở đầu sdt nhé

  2. Em tạo được rồi mà quên chưa đặt mật khẩu đã đăng xuất giờ làm sao để vào lại ạ

  3. Cho e hỏi vs nếu khi đăng nhập ko có mk thế kia thì khi đăng xuất ra mà muốn vào lại thì vào lại kiểu j khi ko có mk ??

  4. Em canh đúng giờ anh nói mà đến lúc nhập số điện thoại thì vào được chỗ gửi code nhưng em không nhận được code. Mong anh rep comment 😭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *