Điều chỉnh lịch học, học sinh tiếp tục nghỉ | VTC NowVTC Now | Hơn 30 địa phương thay đổi lịch nghỉ đối với học sinh các cấp. Theo đó, tùy theo các cấp từ mần non, tiểu học, THCS, THPT, sẽ có sự điều…

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

11 thoughts on “Điều chỉnh lịch học, học sinh tiếp tục nghỉ | VTC Now

  1. Chúng tôi và các phụ huynh ko yên tâm để cho con em đi học đề nghị bộ giáo dục đào tạo cho học sinh nghỉ hết tháng 3 là phương án hợp lý nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *