Giản đơn lễ đưa Ông Táo về trờiTheo phong tục cổ truyền Việt Nam, Táo Quân là vị quan thần túc trực quanh năm để cai quản mọi việc trong nhà, ngày 23 tháng chạp âm lịch còn gọi là ngày tết Ông Công, Ông Táo …
—————————–
Nguồn: CanThoTV
Website:
Facebook:

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *