Gil Lê bất ngờ cover "Anh ơi ở lại" | Chọn Ngay Đi_Tập 6Hậu Trường “lầy” cực đỉnh: ⏩ Click xem ngay, show HAY mỗi ngày: Nhấn subcribe để xem tiếp những …

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

26 thoughts on “Gil Lê bất ngờ cover "Anh ơi ở lại" | Chọn Ngay Đi_Tập 6

  1. Cũng rất thích a giang dẫn chương trình lắm nhưng anh bớt bớt lại soi mói hay trêu hoặc chạm vào đời tư của các nghệ sĩ .với nhiều người có lẽ là vui đó nhưng đó là đời tư của họ nếu họ cũng mang đời tư của a giang ra thì sẽ thế nào nên a bớt bớt lại chứ không lại mất duyên với khán giả đó .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *