Hàng loạt sai phạm của Đô đốc Nguyễn Văn HiếnVTC Now | Những vi phạm liên quan tới vụ án Út “trọc” chỉ là một trong những vi phạm của cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến.

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *