Hãy cùng xem! Diễn đàn Thanh niên Hà Nội – Tương lai mà em mong muốn!In Ha Noi, on 13 November 2012, the United Nations in Viet Nam together with the Youth Union organised a Youth Forum, to help young people get their voices heard when planning implementation of the National Youth Development Strategy 2011-2020. On that occasion, UNICEF’s team of reporters was there to capture young people’s opinions and hopes on the future they want in Viet Nam.”

Ngày 13, Tháng 11, 2012 tại Hà Nội, Tổ chức Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam cùng với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức một Diễn đàn Thanh niên nhằm tạo điều kiện cho những bạn trẻ thể hiện quan điểm của mình về công tác lập kế hoạch Chiến lược Phát triển Thanh niên Quốc gia giai đoạn 2011-2020. Nhân dịp này, nhóm phóng viên UNICEF đã có mặt tại diễn đàn để ghi lại những ý kiến của thanh niên về tương lai họ mong muốn tại Việt Nam.

Nguồn: https://dobabiesmatter.com

Xem thêm bài viết khác: https://dobabiesmatter.com/am-nhac

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *