HD tạo thư mục mới, đổi tên, sao chép di chuyển thư mục, tệp tin cho người mới sử dụng máy tính.HD tạo thư mục mới, đổi tên, sao chép di chuyển thư mục, tệp tin cho người mới sử dụng máy tính.

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

23 thoughts on “HD tạo thư mục mới, đổi tên, sao chép di chuyển thư mục, tệp tin cho người mới sử dụng máy tính.

  1. A oi .. vi sao laptop có 2 cổng usb luôn vậy hả anh… nhớ trả lời giúp e với a nhế .. cam on anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *