Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính – Toán 3 – Cô Thanh HàHình tròn không còn xa lạ với chúng mình nữa, nó hiển hiện xung quanh chúng ta rất là nhiều. Ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu kĩ hơn về hình tròn nhé….

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

7 thoughts on “Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính – Toán 3 – Cô Thanh Hà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *