Hướng dẫn các bước khai báo y tế toàn dân | THDTViệc khai báo sức khỏe y tế với mọi người dân trên toàn quốc sẽ được triển khai từ ngày 10/3 để góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19. — ➡…

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *