HƯỚNG DẪN CÁCH ĐAN KHĂN LEN ĐƠN GIẢN CHO MÙA ĐÔNG | HandmadeKIỂU ĐAN KHÁC: Music: Porch Swing Days …

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

34 thoughts on “HƯỚNG DẪN CÁCH ĐAN KHĂN LEN ĐƠN GIẢN CHO MÙA ĐÔNG | Handmade

  1. khi chiết bạn lấy thêm 1 mũi của mép đầu tiên vào mối đầu tiên rồi đan sau đó bỏ qua đầu que đan 2 mối đó luôn thì ko cần khâu riêng nữa.đẹp mà thấy có đường khâu bạn ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *