Hướng dẫn chạy quảng cáo Amazon Kindle bán sách ầm ầmHướng dẫn chạy quảng cáo Amazon Kindle bán sách ầm ầm Cách chạy quảng cáo Amazon Kindle ra đơn liên tục Trong video này mình chia sẻ các bạn kinh …

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

4 thoughts on “Hướng dẫn chạy quảng cáo Amazon Kindle bán sách ầm ầm

  1. cảm ơn bạn, sách mới xuất bản thì bạn chia sẻ cách tạo free promotion được không vậy?

  2. Thanks c. Cho e hỏi khi mà link 2 quyển sách giấy và sách điện tử lại với nhau xong thì mới bắt đầu chạy quảng cáo đúng không chị? Amazon link sách rất chậm. có cách nào liên hệ nhanh với họ k chị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *