Hướng Dẫn CÚNG ÔNG CÔNG ÔNG TÁO Và VĂN KHẤN TÁO QUÂN Chuẩn Phong ThủyTheo tín ngưỡng cổ truyền Việt Nam, ngày 23 tháng Chạp âm lịch hằng năm là ngày ông Công ông Táo (còn gọi là Táo Quân) cưỡi cá chép vàng lên trời báo cáo với Ngọc Hoàng Thượng đế tất cả những điều tai nghe mắt thấy ở trần gian bao gồm cả việc tốt, việc xấu và những gì chưa làm được.

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

15 thoughts on “Hướng Dẫn CÚNG ÔNG CÔNG ÔNG TÁO Và VĂN KHẤN TÁO QUÂN Chuẩn Phong Thủy

  1. Mời các bạn ghé page Tâm Linh – Tín Ngưỡng Người Việt để lấy bài VĂN KHẤN CŨNG ÔNG CÔNG ÔNG TÁO: https://www.facebook.com/T%C3%A2m-Linh-T%C3%ADn-Ng%C6%B0%E1%BB%A1ng-Ng%C6%B0%E1%BB%9Di-Vi%E1%BB%87t-109331530597894/

  2. Trên thế giới có 7,1tỉ thì ông táo báo cáo sao ạk..hay viết theo sớ..báo cáo cho ai..Hãy cúng tại tâm..phước đức cho con cháu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *