Hướng dẫn tạo chèn Call To Action – nút kêu gọi hành động vào bài viết WordPress | KiemtiencenterỞ video này, Kiemtiencenter sẽ hướng dẫn các bạn cách chèn thêm nút kêu gọi hành động call to action vào bài viết trong WordPress.

Học làm website wordpress trong vòng 7 tiếng:

Nội dung video:
1/ Chèn call to action bằng cách đơn giản
2/ Sử dụng công cụ Button Optimizer
Link:
3/ Sử dụng mockup button trên Freepik
Link:
4/ Sử dụng plugin Shortcode Ultimate
Link:

KẾT NỐI VỚI KIEMTIENCENTER

★ Youtube:
★ Website:
★ Official Fanpage:
★ Email: cris@kiemtiencenter.com
★ Community:

Nguồn: https://dobabiesmatter.com

Xem thêm bài viết khác: https://dobabiesmatter.com/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *