Kled – Kị Sĩ Cáu Kỉnh [Tiêu Điểm Tướng]Chào mừng đến với Tiêu điểm tướng Kled. Xung Phooong!!! vào đống tin tức mới nào: Lộ diện tướng Kled: Phân tích …

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

38 thoughts on “Kled – Kị Sĩ Cáu Kỉnh [Tiêu Điểm Tướng]

  1. Mỗi khi thanh máu của Skaarl hết con bọ nhu nhược ấy và để Kled chiến đấu 1 mik.
    Kled: Skaarl
    Skaarlllllllllllllllll
    Được rồi!
    Thanh niên cục súc vl

  2. con này tui đánh aram trùm, R nhào vô đánh đến khi con ngựa hết máu chạy luôn khi nào có ngựa lại quẩy tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *