Mai Phương Thúy và những phát ngôn gây hoang mang khiến Trấn Thành phải xin lỗi cả trường quay| NALAMai Phương Thúy và những phát ngôn gây hoang mang khiến Trấn Thành phải xin lỗi cả trường quay #tran_thanh #mai_phuong_thuy …

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

25 thoughts on “Mai Phương Thúy và những phát ngôn gây hoang mang khiến Trấn Thành phải xin lỗi cả trường quay| NALA

  1. Len chơi làm chy chon bọn Showbiz chọn là Màu Tím(thế giới thứ 3)) ..nỗi tiếng hay là ham hố??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *