Make your chữ ký gmail | Tự làm Signature trong gmail[Gmail] Bạn cần giới thiệu bản thân? Nào họ và tên; nào nơi làm việc; nào điện thoại, email liên lạc; … và cả số tài khoản các loại để người ta bắn tiền cho bạn nữa?

Ban cũng thích cả công ty, ai cũng phải gắn cái logo, thông tin doanh nghiệp mỗi khi gửi mail cho bạn hàng, đối tác.

Bước 1: Vào gmail / chọn Setting / kéo đến phần Signature.
Bước 2: Chuẩn bị thông tin cần đưa lên: Logo, họ và tên, thông tin cá nhân, chức danh, thông tin liên hệ, ….
Bước 3: Nhập dữ liệu, copy hình ảnh ,… hoặc biên tập mọi thứ thật đẹp, sau đó paste tất cả vào khung Signature / Lưu lại

Sao lại ko copy chữ ký của người khác và đổi thông tin, logo, số điện thoại cho nó nhanh nhỉ?

Nguồn: https://dobabiesmatter.com

Xem thêm bài viết khác: https://dobabiesmatter.com/cong-nghe

2 thoughts on “Make your chữ ký gmail | Tự làm Signature trong gmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *