Mở hộp LG G5 phiên bản 2 sim: Không thể đổi module nếu máy khác tên mã!Mở hộp đánh giá nhanh LG G5 phiên bản 2 Sim và sự khác nhau của các phiên bản G5 hiện tại. LG G5 đã được bán chính thức tại Việt Nam một thời gian,…

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

22 thoughts on “Mở hộp LG G5 phiên bản 2 sim: Không thể đổi module nếu máy khác tên mã!

  1. CAI DU 2 SIM KHONG THE HAY 1 SIM 1 THE ONG LG VOI SAM SUNG LAM Y TRANG NHAU UOC GI ONG LG CHE NOI DE THE NHO VA 2 SIM NAM TRONG MODUM VUA GON VUA TINH TE THEM CAI GON CAO SU CHO MO DUM CONG THEM 1 CHOT GAI BEN PHAI NUA VUA CUNG CAP KO LONG LEO MA LAI CHONG DUOC NUOC HI VONG G6 LAM DIEU DO

  2. LG vốn :v trước h vẫn vậy mà ;)) cứ tháo sim or lắp sim vào là tự khởi động lại

  3. max nên làm 1 video giới thiệu tất cả các reviewer theo hướng vui vui sẽ rất hay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *