MÔN TIẾNG ANH – LỚP 6 | UNIT 8: SPORT AND GAMES – LESSON 1 | 8H30 NGÀY 19.3.2020Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh – Lớp 6 Bài giảng: Unit 8: Sport and Games: Lesson 1 – Getting started Giáo viên: Lê Thị Quỳnh Trang – THCS Ngô Gia Tự …

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

26 thoughts on “MÔN TIẾNG ANH – LỚP 6 | UNIT 8: SPORT AND GAMES – LESSON 1 | 8H30 NGÀY 19.3.2020

  1. Phần từ sport và game có khả s nhau và giống nhau ở điểm nào thì em cảm thấy nó hơi sai Sai ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *