"Ông Vua Hàng Hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn (P1) | Top CEO FBNC TVÔng Johnathan Hạnh Nguyễn – Chủ tịch Tập đoàn Imex Pan Pacific (IPP) và câu chuyện hội nhập từ góc nhìn của 1 doanh nhân Việt kiều.

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

14 thoughts on “"Ông Vua Hàng Hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn (P1) | Top CEO FBNC TV

  1. Một trong những tên trùm rửa tiền móc nối với quan chức hàng đầu là tên giả tạo johnathan hạnh nguyễn !

  2. Xem hết tất cả 6 phần của bác, chỉ có 2 từ để mô tả : " Ngưỡng mộ". Bác quá giỏi, từ cách bác nói chuyện thât gẫn gũi, một con người vừa có tài vừa có đức, đáng để cho giới trẻ học hỏi

  3. cách nói chuyện của bác rất thân thiện và bác có dung nhan rất phúc hậu. Kính chúc bác luôn mạnh khỏe!

  4. Một người Việt có tâm, đức và khá bất ngờ là cũng dễ xúc động 🙂
    Rất cảm ơn Ông !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *