Phạm minh nhật live stream Độc tiểu thanh kýPhạm Minh Nhật – live stream – Độc Tiểu Thanh Ký – ngữ văn lớp 10

Độc Tiểu Thanh ký
Tây hồ hoa uyển tẫn thành khư,
Độc điếu song tiền nhất chỉ thư.
Chi phấn hữu thần liên tử hậu,
Văn chương vô mệnh lụy phần dư.
Cổ kim hận sự thiên nan vấn,
Phong vận kỳ oan ngã tự cư.
Bất tri tam bách dư niên hậu,
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?

Đọc Tiểu Thanh ký
Tây Hồ cảnh đẹp hóa gò hoang,
Thổn thức bên song mảnh giấy tàn.
Son phấn có thần chôn vẫn hận,
Văn chương không mệnh đốt còn vương.
Nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi,
Cái án phong lưu khách tự mang.
Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa,
Người đời ai khóc Tố Như chăng ?

Đọc Tiểu Thanh ký
Tây Hồ hoa uyển đã tàn hương,
Lệ đẫm “phần dư” xót kiếp hường.
Một nhánh thơm vùi đen phận số,
Mấy tờ thơ sót bạc văn chương.
Chuốt oan kim cổ ôm bi hận,
Vay món phong tao trả đoạn trường.
Nỗi Tố Như này ai thấu tỏ,
Nghìn sau đời biết lấy ai thương.

Bản dịch: Cao Xuyên

===============
Phạm Minh Nhật
Thầy Nhật Dạy Văn – Anh Tũn Dạy Văn
► FB:
► Page:
► Youtube:
► Instagram:
► Website:
► Website học online:

Nguồn: https://dobabiesmatter.com

Xem thêm bài viết khác: https://dobabiesmatter.com/giao-duc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *