Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với tác phẩm văn học – Bài 167. Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với tác phẩm văn học
Tác giả: ThS. NGÔ THỊ THÁI SƠN
Nhà xuất bản: GIÁO DỤC – 2006
Người đọc: Thảo Nguyên
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
—————————-
Sơ lược sách:
Bài 1: Ý nghĩa của văn học trong việc giáo dục trẻ – nhiệm vụ của việc tổ chức cho trẻ làm quen với TPVH
Bài 2: Đặc điểm cảm thụ văn học của trẻ trong hoạt động làm quen với TPVH
Bài 3: Lựa chọn TPVH cho trẻ Mầm non
Bài 4: Các phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với TPVH
Bài 5: Các hình thức tổ chức cho trẻ làm quen với TPVH ở trường Mầm non
Bài 6: Phương pháp tiến hành kể chuyện, đọc thơ cho trẻ Mầm non
Bài 7: Phương pháp hướng dẫn trẻ kể lại truyện
Bài 8: Phương pháp hướng dẫn trẻ đóng kịch theo cốt truyện
Bài 9: Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với đồng dao, ca dao và câu đố
Bài 10: Lập kế hoạch và đánh giá kế hoạch tổ chức cho trẻ làm quen với TPVH
—————————–
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://dobabiesmatter.com

Xem thêm bài viết khác: https://dobabiesmatter.com/giao-duc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *