[POWERPOINT] Bài 1: Tạo template riêngChuỗi video cơ bản và nâng cao hướng dẫn về Powerpoint: Bài 1: Bài 2: Bài 3: …

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

4 thoughts on “[POWERPOINT] Bài 1: Tạo template riêng

  1. Sao cái hình của em màu trắng, nhưng vẽ shapes màu xanh đè lên. Nhưng cái hình không đổi màu được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *