Ra mắt NHÔNG ĐỔI MÀU SIÊU CẤP tại Ú Ù PETSHOPÚ Ù PETSHOP có bán đủ các loại Pet: #Hamster, #Rat, #Sóc, #Thỏ, #Bọ_ú, #Nhím, #Bò_sát: ếch #Pacman, #Igu, #BD, #LG, #Savan, #Tokay, #CWD, #Rùa, …

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

6 thoughts on “Ra mắt NHÔNG ĐỔI MÀU SIÊU CẤP tại Ú Ù PETSHOP

  1. Con trong clip là nhông bách đầu xanh vạch vàng nha thường bị nhầm với nhông xám đầu xanh vạch trắng và con nhông rào.
    Con nhông rào có màu nâu đầu không có màu xanh phơi nắng màu đỏ cam
    Nhông ô rô vảy trên lưng có ô rô đuôi ngắn mập lùn
    Em đã từng bắt cả 4 loài trên
    Nên chỉ ad cách phân biệt 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *