Reverb: Các thông số cơ bản và tác dụng. Hướng dẫn sử dụng chungGiải thích các thông số chính, nguyên tắc sử dụng Reverb và so sánh một số VST Reverb thông dụng: Lexicon, ArtAcoustic,Valhalla, Wave Abbey, Fabfilter R, Altiverb .
Nếu cần lấy file PDF giải thích các thông số reverb, có thể down ở đây

Nếu các bạn cần lấy những VST reverb trong video
1-Lexicon LXP MPX PCM LX480

2-ValhallaDSP All Plugins Bundle

3-ArtsAcoustic.Reverb.v1.6.0.15

4-Cả bộ Fabfilter Bunlde 2019, trong đó có Fabfilter R

5-Wave 9,10,11 và hướng dẫn cài đặt tìm hastag #WAVES trong group
6-Audioease – Altiverb 7 XL 7.2.8 Torrent

Nguồn: https://dobabiesmatter.com

Xem thêm bài viết khác: https://dobabiesmatter.com/tong-hop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *