Siêu Trăng 2020 – Việt Nam đón Siêu Trăng lần 2 (9/3/2020) – The Second Supermoon of March 9, 2020Siêu Trăng 2020 – Việt Nam đón Siêu Trăng lần 2 (9/3/2020) – The Second Supermoon of March 9, 2020 #QUOCBRO #VAOBEPCUNGQUOC …

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

12 thoughts on “Siêu Trăng 2020 – Việt Nam đón Siêu Trăng lần 2 (9/3/2020) – The Second Supermoon of March 9, 2020

  1. Tui nói rồi! Nó chỉ sáng hơn thôi chứ còn to hơn thì mắt thường ta khó nhìn thấy lắm!

  2. Mọi người cùng nhau đăng kí ủng hộ mình với ạ
    Cảm ơn mọi người
    Trang fanpage https://www.facebook.com/truong442003/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *