Tăng Giáp: giải nhanh chương lượng tử ánh sáng bằng máy tính casioTrong buổi hôm nay Tăng Giáp xin giới thiệu: giải nhanh chương lượng tử ánh sáng bằng máy tính casio
Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, trong các quỹ đạo dừng của êlectron có hai quỹ đạo có bán kính rm và rn . Biết rm − rn = 36r0, trong đó r0 là bán kính Bo. Giá trị rm gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 98r0.
B. 87r0.
C. 50r0.
D. 65r0.

Link đăng kí học các video tiếp theo:
Web:
Chương 1 – dao động cơ:
Chương 2 – Sóng cơ:
Chương 3 – Điện xoay chiều:
Chương 4 – Sóng điện từ:
Chương 5 – Sóng ánh sáng:
Chương 6 – Lượng tử ánh sáng:
Chương 7 – Vật lí hạt nhân:

Nguồn: https://dobabiesmatter.com

Xem thêm bài viết khác: https://dobabiesmatter.com/kinh-doanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *