Thêm chữ ký vào cuối mỗi email trong GmailNgày nay việc liên lạc bằng email đã trở nên rất phổ biến giữa nhân viên của các công ty , thành viên của các tổ chức giới trẻ. Ngoài những phần cơ bản của một email như : Chủ đề (Subject) và phần thân (Body) thì việc trao đổi thông tin sẽ trở nên rõ ràng , chuyên nghiệp hơn khi bạn thêm chữ ký của mình vào cuối mỗi email.

Đọc thêm tại

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

One thought on “Thêm chữ ký vào cuối mỗi email trong Gmail

  1. Trời ơi tình cờ xem video. Từ nhỏ đến giờ mình chưa nghe qua giọng ai dễ thương hơn được.
    The Cute sound! I love it <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *