Thủ tướng: Cách ly xã hội chưa phải là phong tỏa xã hội | VTC1VTC1 | Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giải thích thêm về vấn đề “cách ly xã hội” trong chỉ thị 16/CT-TTg, cho biết cách ly xã hội không phải ngăn cấm giao thông, chưa phải phong tỏa xã hội và hạn chế tối đa giao thông.

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *