Tiểu sử Thang Duy – Tôn Nhược Vi trong Quyền lực vương triều | Lận đận vì từng đóng cảnh nóngThang Duy là nữ diễn viên Trung Quốc, sự nghiệp vừa mới bắt đầu đã gặp trắc trở, sau khi tham gia phim Sắc, Giới của đạo diễn Lý An năm 2007 với…

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

One thought on “Tiểu sử Thang Duy – Tôn Nhược Vi trong Quyền lực vương triều | Lận đận vì từng đóng cảnh nóng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *