Tính đặc trưng hình học qua phần mềm autocadChú ý :Area : Tiết diện hình học ; Perimeter : Chu vi ; Centroid:Tọa độ trọng tâm ; Moments of inertia: Momen quán tính với trục x-y ; Product of inertia: Tích quán tính ; Radii of gyration: Bán kính hồi chuyển ; Principal moments and X-Y directions about centroid : Momen quán tính chính trung tâm
Mọi thắc mắc liên hệ :

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

6 thoughts on “Tính đặc trưng hình học qua phần mềm autocad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *