Tình hình các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân số 35 | VTC NowVTC Now | Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng đã có kết quả xét nghiệm của những người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 35.

——————————
📱 VTC Now trên iOS:
📱 VTC Now trên Android:
💻 VTC Now trên YouTube:
💻 VTC Now trên Facebook:
💻 VTC Now trên Lotus:

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

5 thoughts on “Tình hình các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân số 35 | VTC Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *