Tình yêu đầu tiên của Tiểu Phàm MV – Tiêu Chiến, Đường Nghệ HânNăm mười một tuổi, Trương Tiểu Phàm gia nhập Thanh Vân Môn, nhận sư phụ Điền Bất Dịch (thủ tọa chi phái Đại Trúc Phong), cũng là cha ruột của Điền…

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

7 thoughts on “Tình yêu đầu tiên của Tiểu Phàm MV – Tiêu Chiến, Đường Nghệ Hân

  1. Bản điện ảnh nghệ hân giống dóng nữ chính thì đúng hơn mà s toàn thấy nhắc đến mỹ kỳ vy

  2. đường nghệ hân xinh thật thế mà toàn thấy nhắc đến cái con mạnh mỹ kỳ xấu bỏ mẹ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *