(TIPS/ TRICKS) Hướng Dẫn Combo Jayce Chuẩn 100% Cùng Giáo Sư Duy CòmFACEBOOK Duy Còm : ▷FANPAGE: #duycòm #lol …

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

23 thoughts on “(TIPS/ TRICKS) Hướng Dẫn Combo Jayce Chuẩn 100% Cùng Giáo Sư Duy Còm

  1. Thiếu chỉ bắn cầu sấm chéo cho đẹp + biến dạng búa nâng w gõ thường hồi mna rất nhìu

  2. Clip này hướng dẫn thì không sai gì nhưng mà vị huynh đài này éo đẹp trai nên cứ thấy sai sai thế nào ấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *