Toán 3 – BÀI 104: HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNHToán 3 – BÀI 104: HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH.
– Nhận biết hình tròn, tâm, đường kính, bán kính của hình tròn.
– Thực hành vẽ hình tròn có bán kính cho trước.
– Thực hành vẽ đường kính, bán kính của hình tròn cho trước.
Đăng kí học Toán tiểu học
Liên hệ: Facbook.com/hoctoanthaythinh
Điện thoại: 0988.225.097 – 091.633.1899.

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *