Trãi Nghiệm Hồ Bơi Tầng 21 Căn Hộ The Golden StarHồ bơi căn hộ The Golden Star nằm trên tầng 21 cửa dự án, với tống diện tích khoảng 500m2, 1 hồ lớn và nhiều hồ nhỏ, trong đó có hồ nước diều…

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *