Trồng và chăm sóc LAN QUÂN TỬLan Quân tử là loài cây Phong thủy tượng trưng cho sự mạnh mẽ, độc lập và mang Phú Quý Cho Gia Chủ (đặc biệt là người Tuổi mùi) —- Cây Lan Quân Tử…

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

20 thoughts on “Trồng và chăm sóc LAN QUÂN TỬ

  1. Cho mình hỏi cách chăm sóc với , sao trong tài liệu hướng dẫn nói tuần tưới 1 đến 2 lần , chủ video nói mỗi ngày tưới 1 lần , liệu có nhiều nước quá nó thối rễ không. Chủ video có thể làm 1 video khác chi tiết hơn về cách chăm sóc đc ko .

  2. Mình cũng đang chồng loại này giờ thối gần hết rễ bạn AK. Bạn chỉ giúp mình cách khắc phục với…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *