Tự Học Tiếng Anh – Trung Cấp 1 – Bài 1 (Bạn làm theo hướng dẫn ở phần description phía dưới nhé)Làm các phần theo hướng dẫn dưới đây.

PART I – TRANSLATE
Thảm họa thiên nhiên đã luôn là nỗi sợ hãi của loài người. Động đất, núi lửa phun trào, lụt lội, cháy rừng, hạn hán là 5 trong số những nguyên nhân gây khó khăn cho cho cuộc sống con người. Việt Nam là một quốc gia ven biển, mỗi năm có 10 cơn bão đánh vào, sống chung với lũ là một câu nói vui nhưng cũng là thực tế cuộc sống mỗi năm ở miền Trung đất nước.
Nhưng gần đây. Hạn hán lại đang ngày càng nghiêm trọng. Hạn hán của đồng bằng sông Mekong đã gây thiếu hụt nước ngọt. Nước biển đi theo cách kênh rạch và sông vào trong ruộng lúa làm lúa chết. 800.000 tấn lúa đã bị hủy 2016. Việt Nam có thể thiếu hụt lương thực trong khi dân số quá đông trong những năm tới vì tài nguyên nước phải phục vụ cho quá nhiều người, gia súc và trang trại. Hi vọng, sau khi dịch bệnh kết thúc, chính phủ sẽ xây dựng được một hệ thống trữ nước cho nông nghiệp, ngành quan trọng nhất của loài người, đang gặp nguy hiểm.
Nâng cao ý thức tiết kiệm nước chính là giải pháp đầu tiên.

PART 2. LISTEN TO THE VIDEO AND ANSWER THE QUESTIONS (hãy bỏ CC subtitle đi để luyện nghe rồi sau đó mới đọc để kiểm tra câu trả lời nhé)
1.Why did Pliny’s uncle take his boat to Pompeii?
2. Why didn’t Pliny go with his uncle?
3. What could Pliny see the next morning?
4. What happened to Pliny’s uncle??
5. How many people lived in Pompeii in 79 CE? How many people live in this area today?
6. According to experts, how often do these kinds of eruptions happen?
7. What does “The next one is over due” mean?

PART III. WRITING
Find out about another volcano eruption and describe what happened.

PART IV. SPEAKING
Record your writing to google translate by voice.
———
———
Natural disaster has always been a great fear of human kind. Earthquakes, volcano eruption, flood, forest fire, drought are 5 in many reasons that cause difficulty for human ‘s life. Vietnam is a country by the sea, each year there are 10 storms to strike, living with flood is a funny saying but also the reality of life every year in the middle of the country.
But recently. Drought has become more and more serious. Drought in Mekong Delta has caused serious water shortage. Sea water follows canals and rivers into rice fields making the rice die. 800000 tonnes of rice were destroyed in 2016. VN can have food shortage while the population is so crowded in the coming years because the water resource has to serve too many people, cattles, and farms.
Hopefully, after the pandemic has passed, the government will build a water containing system for agriculture, the most important field of human kind is in danger.
Raising awareness on water saving is the foremost solution.

Nguồn: https://dobabiesmatter.com

Xem thêm bài viết khác: https://dobabiesmatter.com/giao-duc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *