Văn khấn cúng NGÀY HÓA VÀNG mùng 3 4 5 Tết_Tiễn đưa các cụ tổ tiên_Cầu xin BÌNH AN SỨC KHỎE LỘC TÀI.#vănkhấnhóavàng
#Bàivănkhấncácvịtổtiên
“Nam mô a di Đà Phật! (khấn lạy đọc 3 lần)
Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.
Con kính lạy ngài Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.
Con kính lạy ngài Kim niên
Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân
Con kính lạy ngài Thổ địa tôn thần.
Con kính lạy ngài Địa chủ tài thần
Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này.
Tín chủ con tên là…..
Tuổi: …………………………
Ngụ tại: …………(địa chỉ)
Hôm nay là ngày mùng …. Tết Canh Tý năm 2020.
Toàn gia chúng con xin được chuẩn bị văn khấn mùng 3 tết 2020, bài văn khấn hóa vàng hết tết cúng Gia Tiên và mâm cơm lễ vật, hương hoa phẩm vật, kinh dâng trước án. Kính thưa các vị tôn thần, nay Tết đã qua, tiệc xuân đã mãn, chúng con xin được thiêu hóa kim ngân, rước các vị âm linh về với tiên cảnh.
Cúi lạy các vị tôn thần phù hộ độ trì cho toàn gia chúng con một năm tới luôn được bình an vô sự, công việc hanh thông, mọi sự tốt lành.
Tín chủ con và toàn gia xin được kính lễ, lễ bạc tâm thành, cúi xin chư vị tôn thần chứng giám phù hộ độ trì.
Nam mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy)”

#Bàivănkhấnthầnlinh:
“Nam mô A di đà Phật (vái, khấn đọc 3 lần)
Nam mô Đại từ đại bi Quán thế âm Bồ tát (vái, khấn đọc 3 lần)
Hôm nay ngày mùng … tháng giêng năm Canh Tý
Tại… (địa chỉ nhà)
Tín con tên là….. cùng toàn gia kính bái.
Trước linh vị của…
Con kính lạy các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, và các hương hồn nội tộc, ngoại tộc.
Con kính lạy các vị tổ bá, tổ thúc, tổ cô, các vong linh phụ thờ theo tiên tổ.
Hôm nay, toàn gia chúng con xin được thành tâm sửa soạn bài cúng mùng 3 tết 2020 và bài văn khấn hóa vàng mùng 3 tết cúng Thần Linh năm 2020, cùng với các lễ vật hương hoa phẩm vật, cơm canh đạm bạc, kính dâng trước án. Kính cáo thưa rằng: nay tiệc xuân đã mãn, Tết Nguyên Đán đã qua, chúng con xin được thiêu hóa kim ngân, tiễn đưa các vị âm linh về với tiên cảnh. Trong mấy ngày Tết, chúng con chuẩn bị lễ cúng có gì không phải, trần gian mắt thịt cúi xin các vị lượng thứ cho.
Kính xin các vị phù hộ độ trì cho toàn gia chúng con một năm mới bình an vô sự, mọi việc tốt lành.
Con xin kính cáo!
A Di đà Phật!”

Nguồn: https://dobabiesmatter.com

Xem thêm bài viết khác: https://dobabiesmatter.com/meo-vat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *