Văn khấn cúng phóng sinh rằm tháng 7Văn khấn cúng phóng sinh rằm tháng 7
Văn khấn cúng phóng sinh rằm tháng 7
Văn khấn cúng phóng sinh rằm tháng 7
—————————————————————
Chúng sanh nay có bấy nhiêu

Lắng tai nghe lấy những lời dạy răn

Các ngươi trước lòng trần tục lắm

Nên đời nay chìm đắm sông mê

Tối tăm chẳng biết làm lành

Gây bao tội ác, lạc vào trầm luân

Do vì đời trước ác tâm

Nên nay chịu quả khổ đau vô cùng

Mang, lông, mai, vẩy, đội sừng

Da trơn, nhám, láng, các loài súc sanh

Do vì ghen ghét, tham sân

Do vì lợi dưỡng hại người làm vui

Do vì gây oán chuốc thù

Do vì hại vật, hại sanh thoả lòng

Do vì chia cách, giam cầm

Do vì đâm thọc chịu bao khổ hình

Cầu xin Phật lực từ bi

Lại nhờ Phật tử mở lòng xót thương

Nay nhờ Tăng chúng hộ trì

Kết duyên Tam bảo thoát vòng khổ đau

Hoặc sanh lên các cõi trời

Hoặc liền thức tỉnh về nơi cõi lành

Hoặc sanh lên được làm người

Biết phân thiện ác, tránh điều lầm mê.

Chúng sanh Quy y Phật

Chúng sanh Quy y Pháp

Chúng sanh Quy y Tăng.

Úm, ngâm ngâm ngâm
Úm, ngâm ngâm ngâm
Úm, ngâm ngâm ngâm
—————————————————————
Văn khấn cúng phóng sinh rằm tháng 7,bài văn khấn cúng phóng sinh,bài văn khấn cúng thần tài thổ địa,văn khấn lễ phóng sinh,văn khấn phóng sinh,văn khấn phóng sinh cá,văn khấn phóng sinh đơn giản,văn khấn phóng sinh ốc,văn khấn phóng sinh tại nhà,Cúng phóng sinh rằm tháng 7,Văn khấn cúng phóng sinh,văn khấn rằm tháng 7,văn khấn,van khan,văn khấn nôm,văn khấn cổ truyền

Nguồn: https://dobabiesmatter.com

Xem thêm bài viết khác: https://dobabiesmatter.com/meo-vat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *