[YAM] Hướng dẫn tạo tài khoản Google Drive Unlimited [FREE] | REG Google Drive Unlimited [FREE]Hướng dẫn tạo tài khoản CCC Apply và đăng kí College Account.
Link:

Cần ghi nhớ ngày sinh, sau khi có mail về vào WebAdvisor để đổi là được.

HD qua hình ảnh:

Sau khi hoàn thành bạn cần chờ vài ngày để nhận được tài khoản.

Không lưu trữ dữ liệu quan trọng. Tài khoản có thể sống đến 4 năm.

SHARE NGAY – YAM Community: Chia sẻ khóa học lập trình khủng, phim mới và các mẹo thú vị.

Nguồn: https://dobabiesmatter.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *